Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3

  • 24/11/2016

     Ngày 21/4/2016, Trung tâm trưng bày sách mới bổ sung cho các khoa đào tạo và sách tặng của Đề Án ngoại ngữ quốc gia 2020, Quỹ Châu Á, Trường Đại học OREGON, Văn phòng Tiếng Anh khu vực RELO. Những xuất bản phẩm mới cập nhật này là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc.

     Sáng ngày 22/4/2016, Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Trung tâm Học liệu - Đại học Huế tổ chức buổi tập huấn kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo cho bạn đọc là sinh viên, học viên cao học của Trường. Bạn đọc tham dự buổi tập huấn được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như quy trình trích dẫn, kiểu trích dẫn và được giới thiệu các công cụ hỗ trợ trích dẫn. 

    Với các hoạt động nêu trên, Trung tâm hy vọng bạn đọc luôn quan tâm, kế thừa và phát huy văn hóa đọc cũng như phát triển kỹ năng xử lý thông tin trong kỷ nguyên thông tin để hỗ trợ tốt hơn cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu.