Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

  • 30/11/2016

          TTTT-TV đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt thiết kế giao diện, nội dung Cổng thông tin phù hợp với đặc trưng vốn tài tài liệu của thư viện chuyên ngành về ngoại ngữ với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu của CB, GV và người học.

          TTTT-TV mong nhận được ý kiến phản hồi của CB, GV và người học trong quá trình sử dụng để làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển Cổng thông tin điện tử thư viện trong thời gian tới

leramat2.jpg


leramat3.jpg


leramat4.jpg


leramat5.jpg