THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP KỸ NĂNG MIỄN PHÍ DÀNH CHO BẠN ĐỌC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

  • 05/04/2018
  • 44

        Nhằm hổ trợ sinh viên trong công tác nghiên cứu khoa học, Trung Tâm HọcLiệu tổ chức hai buổi hướng dẫn kỹ năng như sau,

bạn đọc (Không thuộc lớp dự án ICT) nếu có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký tham gia theo hướng dẫn:

       1. Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo

       - Thời gian: Sáng chủ nhật ngày 08/4/2018

       - Địa điểm: Tầng 3, Trung Tâm Học Liệu

       - Đối tượng: Sinh viên lớp dự án ICT của TTHL, Sinh viên có thẻ đọc Trung tâm đang còn hạn sử dụng

       - Đăng ký (trước ngày 07/4/2018): https://goo.gl/Lrq6bZ

       2. Kỹ năng nghiên cứu

       - Thời gian: Sáng chủ nhật ngày 15/4/2018

       - Địa điểm: Tầng 3, Trung Tâm Học Liệu

       - Đối tượng: Sinh viên lớp dự án ICT của TTHL, Sinh viên có thẻ đọc Trung tâm đang còn hạn sử dụng

       - Đăng ký (trước ngày 13/4/2018): https://goo.gl/g6xPbb