Thông báo về việc cập nhật lại địa chỉ cổng thông tin Thư viện

  • 18/04/2018
  • 1

Vừa qua, Đại học Huế đã thay đổi lại tên miền của tất cả các trường thành viên. Vậy mong bạn đọc vui lòng đăng nhật vào Cổng thông tin Thư viện theo địa chỉ mới: http://lib.hucfl.hueuni.edu.vn

User: Mã bạn đọc

Password: Mã bạn đọc

 Sau khi đăng nhập thành công, bạn đọc vui lòng đổi Password để bảo mật thông tin cá nhân.