Thông báo về việc cập nhật lại tài khoản của bạn đọc

  • 13/04/2018
  • 78

Hiện nay Thư viện đang chuyển đổi hệ thống và sử dụng phần mềm quản lý thư viện lên phiên bản mới 5.0

Bạn đọc đăng nhập vào cổng thông tin theo địa chỉ: http://lib.hucfl.edu.vn

User: Mã bạn đọc

Password: Mã bạn đọc

 Sau khi đăng nhập thành công, bạn đọc vui lòng đổi Password để bảo mật thông tin cá nhân.