Thông báo về việc sử dụng ebook trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm TT-TV

  • 14/07/2017

Hiện nay, Trung tâm TT-TV đã tiếp nhận hơn 40 đầu sách ebook tiếng Anh từ Nhà xuất bản Macmillan để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc liên quan đến các lĩnh vực NCKH, văn hóa - văn học, ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, v.v. Không chỉ truy cập kho ebook và đọc sách trực tuyến, bạn đọc có thể sử dụng ứng dụng đọc sách ngoại tuyến tích hợp được trên máy tính bàn, laptop và các thiết bị di động để đọc sách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thuận tiện.

Bạn đọc có thể truy cập kho ebook này thông qua đường link được tích hợp trong mục CSDL Điện tử trên Cổng thông tin điện tử thư viện http://lib.hucfl.edu.vn.

Trung tâm TT-TV cũng cung cấp bản Hướng dẫn sử dụng ebook qua  mục Hướng dẫn ở Cổng thông tin điện tử thư viện để bạn đọc có thể truy cập và sử dụng kho ebook một cách dễ dàng và thuận lợi.