CSDL Macmillan là tập hợp nhiều cuốn sách ebook liên quan đến lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ do nhà xuất bản Palgrave Macmillan phát hành. Những cuốn sách ebook này cung cấp cho bạn đọc kiến thức phong phú về nhiều chủ đề như văn hóa, văn học, ngôn ngữ; đồng thời giúp bạn đọc phát triển các kỹ năng cần thiết ở môi trường đại học như kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng viết học thuật, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.
Để truy cập CSDL Macmillan, click vào link sau:https://bookshelf.vitalsource.com
Để lấy username và passwor, bạn đọc vào mục Hướng dẫn rồi chọn Hướng dẫn sử dụng CSDL Macmillan