Dịch vụ miễn phí

1. Đọc tại chỗ: 
Áp dụng đối với khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khoa học, từ điển, bách khoa toàn thư và tài liệu có ghi chú được phép đọc tại chỗ.
2. Mượn tài liệu về nhà:
Bạn đọc có thể mượn tài liệu về nhà đối với các tài liệu được mượn về. Thời gian mượn và số lần gia hạn tài liệu được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng bạn đọcSố lượng tài liệuThời gian mượnSố lần gia hạnThời gian gia hạn
Viên chức, người lao  động,   học viên, nghiên cứu sinh5 cuốn/lần10 ngày1 lần10 ngày
Học sinh, sinh viên3 cuốn/lần7 ngày1 lần7 ngày

* Hình thức gia hạn tài liệu:

Bạn đọc có thể gia hạn tài liệu mượn bằng những hình thức:

- Gia hạn trực tiếp tại thư viện;

- Qua điện thoại: 054.3828435;

- Qua Cổng thông tin thư viện: Mục "Thông tin độc giả".

* Hình thức xử lý vi phạm nội quy

 Bạn đọc vi phạm nội quy sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Mức độ xử phạt được quy định như sau:

Đối tượngTrường hợp vi phạmHình thức xử phạt

 

 

 

 

Toàn thể bạn đọc

 

Cho người khác mượn thẻ

Lần 1: Đình chỉ quyền mượn tài liệu 10 ngày

Lần 2: Đình chỉ quyền mượn tài liệu 30 ngày

Lần 3: Khóa thẻ vĩnh viễn

Trả tài liệu trễ hạnNộp phạt 5.000đ/tài liệu/ngày
Làm hư hỏng tài liệuNộp phí biên mục hoặc tu bổ 10.000đ/tài liệu

Làm mất tài liệu

 

- Đền tài liệu mới đúng số ISBN + 10.000đ  phí xử lý nghiệp vụ /tài liệu

- Đền tiền gấp đôi giá bìa + 10.000đ phí xử lý nghiệp vụ /tài liệu (nếu không đền đúng tài liệu bị mất)

 

Dịch vụ thu phí

1. Dịch vụ sao chép, in ấn tài liệu:

            - Bạn đọc được phép in ấn, sao chụp tối đa 10% tổng số trang của tài liệu và không quá một lần trên một tài liệu theo quy định về quyền tác giả của pháp luật quốc tế và Việt Nam;

           - Bạn đọc có nhu cầu in ấn, sao chụp tài liệu cần liên hệ với cán bộ thư viện để đăng ký dịch vụ theo các bước:

            Bước 1: Điền thông tin vào mẫu Phiếu yêu cầu (họ tên, mã thẻ đọc, số điện thoại, email, tên tài liệu, cán bộ thư viện thực hiện dịch vụ, số lượng trang, thời gian đăng ký,...);

Bước 2: Cán bộ thư viện chuyển yêu cầu sao chụp tài liệu cho cơ sở photocopy. Sau khi sao chụp xong, cơ sở photocopy sẽ giao toàn bộ tài liệu gốc và bản sao cho cán bộ thư viện để kiểm soát số lượng trang của bản sao trước khi giao cho bạn đọc;

Bước 3: Bạn đọc nhận bản sao và thanh toán phí dịch vụ với cán bộ thư viện thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:

           Cán bộ lưu hành tài liệu sẽ ghi nhận yêu cầu cung cấp thông tin của bạn đọc và chuyển lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu.

 

Chính sách sử dụng tài liệu điện tử

            - Bạn đọc được cấp quyền truy cập tài liệu điện tử qua tài khoản cá nhân và mật khẩu truy cập cá nhân;

            - Bạn đọc được đọc online miễn phí tất cả các tài liệu điện tử hiện có của Thư viện và chỉ được in ấn, tải dữ liệu về trong giới hạn "sử dụng hợp lý" tối đa 10% tổng số trang của tài liệu và không quá một lần trên một tài liệu theo quy định về bản quyền số của pháp luật quốc tế và Việt Nam.