1. Ebooks MacMillan:

Ebooks Macmillan là tập hợp nhiều cuốn sách ebook liên quan đến lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ do nhà xuất bản Palgrave Macmillan phát hành. Những cuốn sách ebook này cung cấp cho bạn đọc kiến thức phong phú về nhiều chủ đề như văn hóa, văn học, ngôn ngữ; đồng thời giúp bạn đọc phát triển các kỹ năng cần thiết ở môi trường đại học như kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng viết học thuật, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.
Để truy cập Ebooks Macmillan, bạn đọc cần phải truy cập vào tài khoản Thư viện sau đó bạn đọc vào mục Ebooks Tiếng Anh

 

2.Ebooks  Tiếng Việt:

Để truy cập Ebooks Tiếng Việt , bạn đọc cần phải truy cập vào tài khoản Thư viện sau đó bạn đọc vào mục Ebooks Tiếng Việt