Bước 1: Vào website Thư viện tại địa chỉ lib.hucfl.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Thư viện

Đối với sinh viên, Tên đăng nhập là Mã sinh viên

Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên của Trường, Tên đăng nhập là Mã số thẻ đọc do Thư viện cấp

 

Bước 3: Vào mục CSDL Điện tử để xem tài khoản đăng nhập và danh sách các CSDL

 

Bước 4: Đăng nhập vào các CSDL Điện tử bằng thông tin đăng nhập

 

Bước 5: Truy cập vào các CSDL có trong danh mục được cấp

Lưu ý: Trong mỗi CSDL đều có hướng dẫn tìm kiếm cụ thể, riêng đối với CSDL Proquest Central một số trình duyệt sẽ báo lỗi không truy cập được, trong trường hợp đó hãy xem Hướng dẫn nếu gặp lỗi (như hình trên) để biết cách sửa lỗi.